יט. הלוואות

יט . הלוואות תעודה מס' 270 מדגימה פעילות כלכלית בתוך הקהילה שעניינה הלוואה בריבית . בית מחוץ לשער יפו , שעבר בירושה לילדיו הקטינים של יעקב ספורטה מאשתו המנוחה לונה לבית ולירו , נמכר בשנת ו 89 ו ליהודי בוכארי בן למשפחת מוסאיוף ולחיים ולירו . האפוטרופוס של קטינים אלה , בן למשפחת אל עלמי המוסלמית ( שרבים מבניה היו אנשי דת , ( הלווה את חלקם של הקטינים בירושת אמם מתוך דמי המכירה 300 — לירות זהב צרפתיות — לחי נבון לתקופה של חמש שנים בריבית כוללת של 180 לירות זהב ובערבותו המלאה של הקונה , בן למשפחת ולירו . 270 חי נבון לווה כסף מקופת היתומים [ 194 / 579 ] האדם בר הדעת , הח'ואג'ה חי בן אפראים בן מורינו נבון היהודי העות'מאני מתושבי שכונת אל שרף אשר בירושלים הנאצלה בא ביום , שתאריכו [ מצוין ] בתחתיתו [ של המסמך ] למושב בית הדין של השריעה הנאצלה בבית הדין השרעי י של ירושלים הנאצלה . הוא אישר , הודה והעיד על עצמו מרצונו ומבחירתו החופשית , כאשר הוא ניחן במלוא התכונות הנדרשות באופן חוקי , שהוא לווה מבעל המעלה הסייד אחמד אפנדי , מנהל [ קופת ] היתומים בירושלים הנאצלה , בן המנוח הסייד מחמד אפנדי בן המנו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי