יז. מקצועות

יז . מקצועות יז . 1 / חלפנים ובנקאים יהודים שימשו חלפנים בירושלים החל בראשית התקופה העות'מאנית , ועדויות רבות לכך מצויות בתעודות בית הדין מן המאה הט"ז שפרסמנו . במאה הי"ח לא מצויים אמנם אזכורי מלווים בריבית יהודים , אך אל נטעה : יהודים רבים בירושלים המשיכו בעסקים כספיים — בין כמלווים ובין בלווים . הלוואות גדולות , ודאי תוך גביית ריבית נכבדה , נתנו יהודים לתושבים אחרים בירושלים והן נזכרות בשנים שונות של המאה הי"ט . אזכורים אלה מצביעים על כך שיהודים המשיכו גם עתה בעיסוקם כחלפנים מסורתיים או כבנקאים המסמנים את תחילת התפתחותו של השוק הפיננסי בירושלים ואת קשריו עם הכלכלה העולמית . משפחת פרחי , שבניה נודעו כחלפנים בדמשק מאמצע המאה הי"ח , קיימה קשרים פיננסיים ענפים גם בירושלים . חיים פרחי , שהיה יועצו הפיננסי של ג'זאר פאשא שליט עכו בסוף המאה הי"ח ושימש בתפקידי ייעוץ גם את הבאים אחריו בראשית המאה הי"ט , הלווה סכומים גדולים לכנסייה היוונית האורתודוקסית בירושלים . לאחר מותו של חיים ירשו שני אחיו — רפאל ויוסף פרחי — את החובות דלעיל , ואף הלוו בעצמם סכומים נוספים לכנסייה זו . באמצע שנות השלושים , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי