יד. פגיעות גוף

יד . פגיעות גוף במקרים של פגיעה גופנית ביהודי מידיו של מוסלמי , גם אם נעשתה בשוגג , לא נרתע היהודי מלתבוע את המוסלמי בפני הקאדי . בראשון משני המקרים שלהלן נפגעה עינו של יהודי מקנה מקטרתו של מוסלמי שנמנה על הקבוצה המיוחסת של צאצאי הנביא . הקאדי קיבל את גרסתו של התובע היהודי , ורק לאחר תיווך ופישור ממושך הסכימו שני הצדדים על גובה הפיצוי שישלם הפוגע לנפגע . הקאדי אימץ את הפשרה והפך אותה למחייבת מבחינה משפטית ( תעודה מס' . ( 71 בתאונה אחרת , שאירעה כעשרים שנה לאחר מכן , איבד יהודי אחר אחת משתי עיניו כשנפגע בחנותו של סנדלר יהודי . למרות שהתובע היה נתין אנגלי ( ולכן נכח נציגו של הקונסול הבריטי במשפט ) התנהלו הדברים על פי דיני הראיות המקובלים ? משנבצר מן התובע להביא ראיה לצדקת טענתו דחה הקאדי את התביעה , ואף העביר את פסיקתו לידיעת מושלה של העיר ( תעודה מס' . ( 72 71 פשרה בין מוסלמי לבין יהודי שאיבד אחת מעיניו [ 2 / 320 ] בן החסות ח 'דר בן בבור כסתיר היהודי תבע את הסייד חסן אל בדריה הנוכח עמו במושב בית הדין של השריעה . בנוסח תביעתו נגדו אמר , כי חסן הנזכר ביצאו מן החנות ניתר י ואז פגעה ידו ברא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי