י. התאסלמות

י . התאסלמות גם במאה הי"ט היו יהודים שהתאסלמו , והקפידו להצהיר שעשו זאת מתוך בחירתם החופשית . בחלק מן המקרים היו אלה נשים יהודיות , שעשו כן בניגוד גמור לרצונו של הבעל היהודי ( תעודות מס' ( 54 , 53 ולעתים , קרוב לוודאי , כשלב ביניים לקראת נישואין לגבר מוסלמי ( תעודה מס' . ( 55 מבחינת מוצאן היו כאן אשכנזייה ממולדביה , בת כרתים ובתו של יהודי מצפון אפריקה . זו האחרונה לא התמידה בנישואיה ולאחר שנים של חיים כמוסלמית הסכימה להתגרש מבעלה , ויתרה על חובותיו לה ולבתם המשותפת . אחד הקווים הבולטים בקבוצת תעודות אלה הוא העובדה שחל ק גדול מן המתאסלמים היו אנשים בוגרים , עצמאים ולפחות כאלה שאינם שוליים בחברתם . אישה אשכנזייה ממולדביה ילידת ירושלים הצהירה על התאסלמותה בפני הקאדי , ועם זאת סירבה לשנות את שמה כמקובל במקרים כאלה ועשתה כל זאת בנוכחות מי שנחשב לממונה על ענייני היהודים האשכנזים שם . זו שמוצאה מצפון אפריקה הייתה , ככל הנראה , הצד שיזם את הגירושין , ולפי שיעור המוהר הדחוי היה בעלה סוחר טבק אדם בעל אמצעים — ולמרות זאת היא ויתרה על דמי המזונות עבור בתה . במקרה אחר היה המתאסלם סוחר בטבק שנמנה על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי