ט. מסים והיטלים שונים

ט . מסים והיטלים שונים מס ה"מירי" ( מ"אמירי , " שהוא [ המס ] של השליט ) היה המס הבסיסי שנגבה ברחבי האימפריה מכל תושביה , מוסלמים כלא מוסלמים , ונשלח לאוצר המדינה . בשונה ממס הג'זיה , שהיה מס גולגולת , נגבה המירי מיחידות אדמיניסטרטיביות , כלומר מטריטוריות מוגדרות ומהגרים בהן . מחוז ירושלים , למשל , היה חייב להעביר בכל שנה סכום קבוע שהושת עליו באיסתנבול , ומושל המחוז נהג לגבות את חלקו היחסי של כל כפר ועיר בסכום זה . בתוך העיר נדרשו תושבי כל שכונה לפרוע את חלקם במס המירי , והעומד בראשה היה גובה אותו מכל משפחה . היהודים , שבמאות הקודמות נחשבו כחלק מתושביהן של שכונות מוסלמיות בירושלים , שילמו את חלקם באמצעות ראשי הקהילה . במאה הי"ט כבר נתפס אזור מגוריהם כ"שכונת היהודים" וכך שילמו ( כמוהם כיהודי חברון ) את מס המירי עבור שכונתם . גובהו של המס 600 ) גרוש , ( שהיה נמוך מאוד בהשוואה למסי העדות הנוצריות , אינו מבטא כלל את גודלן היחסי של הקבוצות הללו , אלא את מצבן הכלכלי היחסי , כפי שנתפס בעיני השלטונות . הואיל ומס זה נגבה בכל שנה סביר להניח , כי לא הערכה ומשאלות לב הכתיבו את הסכום , אלא ידיעה של ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי