ז. מס גולגולת

ז . מס גולגולת גביית מס הגולגולת , הג'זיה , מן היהודים ומן הנוצרים כאחד , הייתה אחד מקווי האפיון של סמכות הקהילה והעומדים בראשה כלפי בני עדתם וכלפי השלטון . השלטון העות'מאני שראה בגביית מס הגולגולת את אחד מתפקידיו המרכזיים הקצה לכך כוח אדם ומשאבים דרך קבע ושילב במערכת הגבייה את האחראים לכל קהילה , שנחשבו לצורך זה חלק מן המנגנון הכללי . למרות שמוסד זה התקיים מראשית האסלאם ועל פי נוהל שחזר על עצמו מדי שנה בשנה , לא נגבה מס הגולגולת אלא לאחר שנתפרסם צו ראשי באיסתנבול . הצו לגביית מס זה לשנה נתונה היה מתפרסם בסוף השנה ההג'רית שלפניה , אך בפועל , כפי שעולה מן הדוגמה שהבאנו ( תעודה מס' 32 א , ( לא נערך המנהל בירושלים לביצועו , אלא לאחר שחלפו כשלושה חדשים מתאריך הפרסום המקורי באיסתנבול . ראש הפלך של דמשק , שירושלים הייתה כפופה לו , נתמנה כאחראי על ואליו הועברו מסמכי החיוב כולם , בין אם האמור בתושבי קבע ובין אם בתושבים זמניים ובעובדי אורח . משנשלחו במרוכז למחוזות השונים הסתבר כי כ 5 , 400 חייבי מס זה היו במחוז ירושלים ( שכלל גם ריכוזים נוצריים גדולים , כגון , בית לחם , ( והם נחלקו במדויק לשלו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי