ה. בית החולים

ה . בית החולים מוסד קהילתי אחר , שנתחדש בירושלים רק במאה הי"ט , היו בתי החולים היהודיים . הראשון הוקם בשנות הארבעים , השני בראשית שנות החמישים , ואילו השלישי שביניהם היה בית החולים "ביקור חולים" שהוקם ב 857 ו . הקמת בתי החולים הללו לא הוסיפה למעשה שירות שלא נתקיים קודם לבן , שהרי רופאים יהודים פעלו בירושלים באורח סדיר למן ראשית התקופה העות'מאנית . אולם נוסף על הגיוון בשירותי הבריאות שעמדו כעת לרשות הציבור היהודי , היה בהקמת בתי החולים חידוש ותוספת בעיקר מבחינת התארגנות הקהילה : היזמה הראשונה להקמת בית חולים יהודי יצאה , אמנם , מהקהילה הספרדית על רקע מאמצי ראשיה לחזק את מעמדם ולסכל ניסיונות של יסודות בקרב עדתם ( בעיקר יהודים בני צפון אפריקה ) לפרוש מכללם — אולם בהקמתם ביקשו גם לבלום את השפעת בית החולים האנגלי כמקדם הפצת המיסיון האנגליקני בקרב היהודים . גם כאשר נסגר בית החולים הראשון , נפתחו לאחריו שני ושלישי , וזה האחרון , כמסתבר מתעודה מס ' , 31 לא היה רק צעד של התגוננות בנגד יזמות נוצריות , אלא סימן גם ניסיונות התפשטות מצד היהודים , כחלק מהתחזקות הקהילה האשכנזית בירושלים במחצית השניי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי