תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר ן חלק ראשון : הקהילה ככלל : הנהגה , ארגון מוסדות א . הנהגת הקהילה 9 ב . נכסי הקהילה 31 ג . חובות הקהילה 54 ד . בית הכנסת 61 ה . בית החולים 69 ו . בית הקברות 74 ז . מס גולגולת 79 ח . עלייה לרגל ומסי דרכים 91 ט . מסים והיטלים שונים 100 חלק שני : היהודי והעולם הסובב אותו י . התאסלמות 113 יא . מומרים ומיסיון 121 יב . התנכלויות ליהודים מחוץ לקהילה ובתוכה 132 יג . הגבלות 44 ו יד . פגיעות גוף 152 טו . גנבות ואבדות 154 טז . מקרי מוות 156 חלק שלישי : פעילות כלכלית : מקצועות , נכסים , עסקאות יז . מקצועות 173 יז / ו . חלפנים ובנקאים 173 יז . 2 / עורכי דין 191 יז . 3 / נגרים ובנאים 195 יז . 4 / חייטים 196 יז . 5 / חוכרי ספינות נוסעים 201  אל הספר
יד יצחק בן-צבי