יהודים בבית המשפט המוסלמי

אמנון כהן בהשתתפות אלישבע בז שמעון-פיקאלי ? אייל גייניאו חברה , כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העותימאנית יהודים בבית המשפט המוסלמי יהודים בבית המשפט המוסלמי חברה , כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העותימאנית המאה התשע עשרה אמנון כהן בהשתתפות אלישבע בן שמעון פיקאלי אייל ג'יניאו הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי