רשימת התעודות

רשימת התעודות מסי התעודה עמוד ו מינוי פרנס אשכנזי במקום קודמו שחלה 2 10 מינוי פרנס ספרדי נוסף 3 12 גירושו של הפרנס הספרדי מהעיר 4 13 מינוי פרנסים ספרדים חדשים בנוכחות נושים מוסלמים 5 14 הקאדי מוריד ומעלה פרנס ספרדי 6 15 הפרנס הספרדי וכספי הקדש עדתו 7 16 הדחת הפרנס הספרדי ומינוי רב במקומו 16 8 שבועת הפרנס הספרדי שלא ישוב לתפקיד זה 7 ו 9 הדחת פרנס ספרדי ומינוי אחר במקומו 8 ו 10 החלפת הפרנס הספרדי על פי בקשת הקהילה 11 18 זכאות וחבות בין הפרנס הספרדי דאז ודהיום 9 ו 12 תפקידי הפרנס הספרדי והמסייעים בידיו 13 20 לבלר , פרנס ו'זקן היהודים 21 14 אחריות הפרנסים הספרדים לחובות הקהילה 15 21 זיכוי הפרנס הספרדי וקהילתו מנזק שנגרם למוסלמי 16 22 זיכוי הקהילה הספרדית בשל מותו של מוסלמי 17 22 איסור כניסת הפרנס לשעבר ומתורגמן הקהילה לירושלים 8 23 ו מינוי "וקן הקהילה הספרדית לאחר מות קודמו 26 19 זקן היהודים- ופרנס הקהילה 20 26 מינוי זקן היהודים בהמלצת הקהילה 21 27 הדחה ומינוי של זקן היהודים בהמלצת הקהילה 22 27 מינוי "זקן העדה באישור הפרנס 23 28 בריחת "זקן היהודים ומינוי אחר תחתיו 24 28 רבם של הספ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי