לה. ירושות

לה . ירושות לה / ו . עזבונות וניהול עזבונות התמונה העולה מתוך רשימת העזבונות של יהודים מאששת את המסקנות שהגענו אליהן בכמה מן הפרקים הקודמים - למרות קשייהם הפיננסיים של יהודי ירושלים במאה הי ח ולמרות חובותיהם הכבדים לשכניהם המוסלמים , היו יהודים לא מעטים שמצבם הכלכלי היה סביר ואף למעלה מכך . אחת הדרכים ללמוד על כך היא רשימת העזבונות שהותירו יהודים אחריהם ואשר נרשמו באופן רשמי על-ידי לבלר בית הדין . ואילם , יש לזכור כי הרשימות שבידינו אינן משקפות אלא באופן חלקי את מצב הנכסים שהוריש הנפטר . משמשי המת , שהיו יהודים , ערכו את הרשימה הראשונית של כל חפציו והצהירו בבית הדין כי היא מלאה וממצה ( תעודה . ( 464 במקביל להצהרה על ערכם הנמוך של החפצים שהותירה אחריה הנפטרת הועלתה תביעתו של מוסלמי מטעמו של נושה יהודי והוא אף הצהיר , כי הנפטרת היתה זכאית לסכום גדול מהקדש היהודים . התביעה , אמנם , נדחתה על ידי הקאדי מחוסר הוכחות , אך הספק שהיא מעלה אצל הקורא אינו נעלם לחלוטין . במקרה אחר ( תעודה ( 456 הצהירה אלמנה כי 'אין היא יודעת על עזבון [ נוסף ] של בעלה , " ואולם מתעודה אחרת ( שם , הערה ( 4 עולה , כי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי