לג. אישה ומשפחה

לג . אישה ומשפחה לג . 1 / נישואין וגירושין האישה היהודייה , כמוה כאחותה המוסלמית , היתה תלויה תלות רבה בבעלה ובמשפחתו - הן מבחינה משפטית עקרונית הן מבחינה כלכלית מעשית . עם זאת ראינו בהרבה מקומות בספר את מעורבותה העצמאית בכל תחומי החיים - כבעלת מקצוע , כיורשת וכמבצעת עיסקאות בנכסיה , כמשתתפת בדיונים בבית הדין המוסלמי ואף כמי שנותנת ערבויות לבעלה על חובותיו . מובן שבתחום המשפחה שלט בה בעלה , והמשפט המוסלמי , שאת עקרונותיו בענייני נישואין וגירושין יישמו גם היהודים , קבע דפוסים אלה בצורה חד משמעית . עם זאת , גם המשפט המוסלמי מכיר בגירושין , למשל , שאינם רק אקט רוד צדדי של הבעל " ) טלאק , ( " אלא גם בכאלה שבהם יש מעורבות והסכמה של האישה " ) ח 'לוע - ( " ושתי הדרכים גם יחד היו נהוגות גם בהקשר היהודי . ב 1733 בא הרב שמואל קסוטו לבית הדין והכריז - ממש כמו כל מוסלמי הרוצה בכך - כי הוא מגרש את אשתו חציבה ב"גירוש משולש . " הוא הסכים לתת לה את החלק הדחוי של המוהר שלה " ) מוהר מאוחר ( ' ושני הצדדים הכריזו על זיכוי הדדי מכל חוב שהוא ( תעודה . ( 443 כשלושים שנים קודם לכן ב 1701 באה מזלטוב אל הקאד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי