יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

יא . חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים יא . 1 / חובות הקהילה הספרדית והאשכנזית התפתחותה של הקהילה היהודית בירושלים במאה הט"ז היתה במישורים אחדים , אשר הבולטים ביניהם היו הדמוגראפי והכלכלי . פעמים הרבה היו מגמות אלה מזינות זו את זו : גידול דמוגראפי שיפר את המצב הכלכלי והתפתחויות כלכליות משכו אוכלוסיה נוספת . לעתים התנהל התהליך ביחס הפוך : התפתחות כלכלית כרוכה היתה , ממש כמו בימינו אנו , גם בהשקעות של התושבים עצמם , אשר נאלצו ללוות מן השכנים או אף מבעלי השררה וכך נקלעו לקשיים כספיים . במאה הי"ז החמירה המגמה השלילית בהתפתחות הקהילה ובמיוחד בשני המישורים הללו - מספר היהודים בירושלים ירד והלך ובד בבד החמיר מצבם הפיננסי של הנותרים . בעובדה זו קשורה תופעה , שבראשית השלטון העות'מאני היתה נדירה , אך עתה החלה בהדרגה לקנות לה אחיזה , והיא - הצטברות עול ההלוואות שלקחה הקהילה מגורמים שונים כדי לעמוד בנטל המסים , ההיטלים ושאר הנגישות של גורמי השלטון השונים . תופעה זו הפכה אפוא למרכזית בחיי יהודי ירושלים במאה הי '' ח , וככל שלקחו הלוואות רבות יותר כן קשה היה עליהם פרעונן . הדבר נתן אותותיו אף בא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי