ה. "אוצר היהודים" (בית מאל אל־יהוד)

ה . "אוצר היהודים" ( בית מאל אל יהוד ) מצבם הכלכלי הקשה של יהודי ירושלים במאה הי'רו נתן את אותותיו בהיקף העצים של חובותיהם , עניין שבו נעסוק בחלק השני של ספר זה בנפרד ובפירוט רב . אחד הביטויים העקיפים להידרדרות למצב זה הוא מיעוטן של תעודות העוסקות ברכושם של יהודים שמתו בלי להותיר אחריהם יורשים . אכן , במאה הט"ז היו נסיונות של יהודים לעקוף את המנהגים המקובלים , כנראה מתוך כוונה למנוע נפילת נכסי יהודים לידי אוצר המדינה . אולם יש לזכור כי הדבר נעשה במסגרת של מוסד "אוצר" פעיל ומתפקד ותוך תחרות בין חוכרים שונים על קבלת האחריות עליו . אפשר לשער , כי במאה הי"ח , גם אם הצטמצם גודלה של הקהילה יורשים היהודית בירושלים ביחס לשנים או במקום קודמות אחר , עדיין בא ^ היו . במקרה יהודים כזה שמתו היו מבלי נכסיהם להותיר חייבים אחריהם לעבור לידי בית אל מאל , בפי שהיה הדבר לגבי ירושות של מוסלמים ; אלא שמטעמי יעילות היה לבית אל מאל חלק נפרד , שנועד לטפל בירושות של יהודים ונקרא " אוצר היהודים" " ) בית מאל אל יהוד . ( " תעודה 73 מתארת נסיון שנעשה בראשית המאה להעביר - על פי הדגם המקובל של חוקי הירושה האסלאמיים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי