טביעה של חותם גליל פרסי־אחמני מתל אל־חיר, מצודה פרסית בצפון סיני ,