חותמות וטביעות חותם

חותמות וטביעות חותם את החותמות וטביעות החותם מן התקופה הפרסית שנתגלו בארץ ישראל אפשר לחלק לחותמות פרטיים ולחותמות רשמיים , הקשורים במנהל של פחוות יהודה ושומרון . טיפוסי החותמות הפרטיים בחותמות הפרטיים אפשר להבחין בין חותמות מיובאים מבבל , פרס , מצרים ויוון , לבין חותמות מקומיים בסגנון מעורב , המחקים בדרך כלל את אחד מארבעת סוגי חותמות היבוא בצורתם או במוטיבים החקוקים בהם . החותמות הבבליים הם משני טיפוסים ו חותמות גליל וחותמות טביעה חרוטיים בעלי שמונה צלעות . ראשיתם בארץ ישראל כבר בשלהי המאה השביעית לפני הספירה , עיקרם מן המאה השישית , ועדיין היו בשימוש גם במאה החמישית . החותמות האחמניים אף הם בעלי אותן צורות , אלא שהמוטיבים החרותים בהם שונים מן הקודמים וזמנם המאות החמישית והרביעית לפני הספירה . החותמות המצריים עשויים בדמות חרפושית , ועל פי רוב טבועים בהם שמותיהם של מלכי השושלות העשרים ושמונה עד השלושים ( מן השנים . ( 343-404 החותמות היווניים הם בעלי טביעות חותם מעוגלות וחרותות בהם דמויות יווניות טיפוסיות , כגון ינשוף , ראש אתנה , הךקלס וכיוצא באלה . חותמות מטיפוס זה רווחו בארץ ישראל גם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור