קובע מלחמה יווני של ברונזה. המאה הרביעית לפני הספירה. נתגלה בים אשקלון.