ראשי חץ של ברונזה בסגנון פרסי־אחמני.נתגלו בתל מגדים.