למטה — בקבוקי בהט לבשמים או לשמני תמרוקים. נתגלו בקברי נשים מן התקופה הפרסית בעתלית.