למטה — ריתון חרס בדמות אייל; סגנון פרסי־אחמני. עזה.