למטה - ארון קבורה של חרס בסגנון אחמני. בארון נמצאו שלדים של גבר ואשה. שכס.