מימין — ארון קבורה פיניקי של אבן בדמות אשה; סגנון יווני של המאה הרביעית לפני הספירה. עזה.