קבורה וקברים

קבורה וקברים שלושה טיפוסי קברים בין תחילת המאה השישית לסוף המאה הרביעית לפני הספירה רווחו בארץ ישראל שלושה טיפוסים עיקריים של קברים , הנבדלים זה מזה הן בתכניתם והן בתכולתם י א . "קברי מעבר , " מן המאה השישית ; ב . "קברי תיבה , " משלהי המאה השישית ומן המאה החמישית ; ג . "קברי פיר , " מן המאות החמישית והרביעית . " קברי מעבר" הם קברים שצורתם כצורת הקברים משלהי התקופה הישראלית , היינו חדר קבורה יחיד מוקף מדפים . על פי רוב הם מכילים כלי חרס מקומיים , שרובם זהים לאלה של שלהי תקופת הברזל , אך ניתן להבחין במכלוליהם גם רכיבים חדשים ( כלי חרס וכלי מתכת ) שרווחו בקברים מאוחרים יותר . קברים אלה מיוחדים לארץ ישראל והם קברים של אוכלוסים מקומיים . שני הטיפוסים האחרים , "קברי התיבה" ו"קברי הפיר , " נפוצו בפרק זמן זה בכל רחבי המזרח הקרוב , לפי אזורים מסוימים : "קברי התיבה" לסוגיהם רווחו רק במזרח ( פרס , מסופוטמיה ופנים סוריה , ( ואילו "קברי הפיר" ( ובתוכם הקברים שהכילו ארונות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור