שקמונה: השכבה מן המאה החמישית לפני הספירה. ראוי לציון הרחוב המרוצף והמבנים משני צדדיו.