העיר והבנייה העירונית

העיר והבנייה העירונית תכנ > ת העיר למרות העושר היחסי של האתרים מן המאה השישית לפני הספירה בצפון יהודה ובבנימין , אין בידינו לצייר תמונה אופיינית של עיר באזור ההר . אזור החוף ( ואולי הגליל , ( שלא כחבלי ההר בדרום הארץ ובמרכזה . אוכלס בפרק זמן זה בצפיפות יתרה , וללא ספק התנהלו בו חיים עירוניים מפותחים . די להזכיר את דבריו של הרודוטוס על עזה "שאינה נופלת מסךדיס" ( ג , . ( 5 משרידי הבנייה שנחשפו באזור זה אפשר להביא דוגמאות אחדות של יישובים מתוכננים היטב . דרגה מסוימת של תכנון נתגלתה בשרידי העיר האחרונה שהיתה בתל אבו הואם : נחשפה שם חזית של בניין הפונה לרחוב מרכזי . שהוא מקביל פחות או יותר לציר האורך של העיר . בשקמונה נחשף בתקופה זו קטע של רובע מגורים ובו שני רחובות ניצבים זה לזה , שבתיהם בנויים בסימטריות רבה . תמונה דומה עולה מן החפירות בתל מגדים הסמוך , שבו נחשף רובע בנוי , שחוצה אותו רחוב מרכזי רחב וישר . בין מכלולי הבתים הגדולים משני צדי הרחוב מפרידות סמטאות , המצטלבות עם הרחוב המרכזי . המבנים מחולקים ליחידות משנה , אחידות בגודלן ובצורתן , מעין "תכנית היפוךמית" ( על שם בונה הערים היווני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור