ה"קוינה'' ושתי התרבויות בארץ-ישראל

ה"קוינה '' ושתי התרבויות בארץ-ישראל יצירת תרבות » שותפת בתקופה הפרסית היתה ארץ ישראל חבל ארץ קטן באימפריה עצומה , בעלת מכלול מגוון של עמים וצורות ממשל , שפיתחה סחר ענף עם המדינות שמחוץ לתחומה . הרבגוניות בצורות הממשל וסובלנותם של השלטונות המרכזיים מכאן , והביטחון היחסי ופריחת המסחר מכאן , הולידו ברחבי האימפריה שני תהליכים הנראים במבט ראשון כמתנגשים זה בזה : מצד אחד חלה פריחה מחודשת של מרכזי התרבות הקדומים מלפני כינון האימפריה , ובייחוד בפחוות שהיו מאורגנות על בסיס לאומי , ומצד שני הביא המעבר החופשי של סחורות מאזור לאזור ליצירת תרבות משותפת " ) קוינה ( " בתחומים רבים של התרבות החומרית , ובראש וראשונה באזורים שבשליטתן של ערי המסחר הגדולות שלחוף הים . מסורות קדומות ויסודות חדשים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור