מטבע ארץ־ישראלי מן המאה הרביעית לפני הספירה י מתוארים בו שני אריות על גבי שני דולפינים.