משקולות ומטבעות

משקולות ומטבעות מטבעות כאמצעי תשלום בתקופה הפרסית החלו בארץ ישראל ( ובמזרח הקדמון כולו ) להשתמש במטבעות כבאמצעי תשלום . שני הקדומים שבמטבעות שנתגלו בארץ נמצאו בשכם ובירושלים , המטבע האחד מאתונה והאחר מתסוס שברןךקיה . זמנם שלהי המאה השישית לפני הספירה . גם מן המחצית הראשונה של המאה החמישית נמצאו מטבעות בודדים ( כולם , פרט למטבע מקרוני אחד , מאתונה . ( מן המחצית השנייה של המאה החמישית ואילך נעשו המטבעות שכיחים , ומאז רווחו בארץ מטבעות מסוגים רבים ושונים . אי אפשר לדעת מן המקורות הספרותיים בני אותה עת אם היה השימוש במטבעות נחלת ההמונים , או שמא היה נהוג רק אצל מעטים ( סוחרים , פקידים , חיילים וכיוצא בהם ) במאה השנים הראשונות לשלטון הפרסים בארץ ישראל . אולם באחד מפפירוסי ואדי לאליה , שעניינו מכירת עבד ששמו נחמיה לנכבד שומרוני ששמו יהונור , נקוב המחיר : 30 יחידות כסף . כלומר , עוד במאה הרביעית לפני הספירה נהגו במקרים מסוימים לשלם ביחידות ( כנראה לפי משקל ) ולא במטבעות . גם ממכתבי יב מתברר שמטילי כסף במשקל מסוים עדיין שימשו במקח וממכר במאות החמישית והרביעית לפני הספירה , שבהן רווח כבר השימוש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור