איכרות, חקלאות ומזון

איכרות , חקלאות ומזון על תנאי חייהם הקשים של האיכרים הזעירים שהיו אריסים באחוזותיהם של עשירי יהודה אנו למדים מנחמיה פרק ה . בנחמיה ג ז נמנים "אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר , " ויש הסבורים שבמקומות אלה היו אחוזות של הפחה . אפשר אף שסוג מסוים של טביעות חותם מן התקופה הפרסית שנתגלו ביהודה , שיש בהן מוטיבים אחמניים , שימשו מצבה של האיכרות הזעירה לסימון התוצרת של אחוזות אלה . עם זאת אין ספק שרבים גם היו האיכרים הזעירים שהאדמה שעיבדו היתה שייכת להם . רשימה של רכוש חקלאי קרקעי של איכר כזה , הנמנית באוסטרקון שנתגלה בערד , כוללת : מערה , מתבן ו"בית תנובה . " לפי נחמיה ה א-יג , נישלו בעלי האחוזות הגדולות את האיכרים הזעירים מרכושם והפכום לאריסים ועבדים . אחד מתיקוניו החשובים של נחמיה היה שחרורם של הללו מחובותיהם . הגידולים העיקריים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור