ו. השומרונים ונסיבות התבדלותם

ו . השומרונים ונסיבות התבדלותם " שיטת ההגליה הדו - סיטרית" של אשור מתיאור קורותיה של יהודה בתקופה הפרסית נוכחנו שהמרקם האתני — "היהודי , " בלשון המקורות — לא נפגם עם חורבן בית ראשון והוסיף להתקיים באופן בלעדי גם בתקופת הגלות ושיבת ציון . כל זאת משום שמלכי בבל — בניגוד למלכי אשור — לא נהגו להעביר לתחומי הממלכות שהחריבו אוכלוסייה מארצות אחרות . הם הסתפקו בעקירת אוכלוסין ובהעברתם לבבל , לעומת מלכי אשור , שנקטו את שיטת "ההגליה הדו סיטרית , " שיטה שמטבע הדברים עתידה היתה ליצור מהות אתנית חדשה במקום העם שהוגלה . התושבים החדשים , בהיותם נכרים במקום מושבם החדש , היו תלויים בשלטונות האימפריאליים בכל תחומי חייהם הכלכליים והאזרחיים . השומרונים , מקורם וכינוייהם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור