ד. מפעלו של נחמיה

ד . מפעלו של נחמיה דמותו של נחמיה מעמדו בחצר המלוכה התקופה שמכאן ואילך קשורה בדמותו של איש רב פעלים , נחמיה בן חכליה , משקה למלך אךתחשסתא הראשון 423-464 ) לפני הספירה , ( שנתמנה לפחת יהודה . מפעליו הרבים , שהטביעו את חותמם על תולדות יהודה , הוצאו אל הפועל מכוח אישיותו הנמרצת ומכוח הסמכות הרבה שנתלתה במעמדו הרם כפחה . תכונות אלה בולטות במיוחד בהשוואה לתכונות עזרא ואופי פעולותיו . בית גידולו של נחמיה הוא חצר המלוכה בשושן , שם שימשו פקידים ממוצא נכבד — מן העמים השונים שנכללו באימפריה הפרסית רחבת הידיים — בתפקידים רמי מעלה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור