ב. שיבת ציון והקמת המקדש

ב . שיבת ציון והקמת המקדש הכרזת כורש : נקודת המפנה תולדות ארץ ישראל בימי שלטון פרס נפתחות , מטבע העניין , בהכרזתו של כורש שבעזרא א א _ ד , המתירה ליהודים לשקם את "בית ה' אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלים , " ומכא ן ןאיק 1 ך נגזרים המאורעות מכוחו של היתר זה . קמה התעוררות בקרב קהל הגולים , ' מלדבבל" כורש החזיר למנהיגם את כלי בית ה' "אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים" ( א ז , ( והתחיל תהליך השיבה מן הגלות . ואמנם , אף כי תיאור זה נכתב זמן רב לאחר המאורעות והוא מעומעם בפרטיו , הריהו משקף , ביסודו של דבר , את המציאות ההיסטורית . אכן , התמורה הגדולה בתולדות ארץ-ישראל באה עם נפילתה של ממלכת בבל הכשדית בידי כורש ועם ההיתר שניתן ליהודים לבנות את מקדשם בירושלים , אך תמורה זאת לא היתה מוגבלת רק לחבל ארץ זה , אלא הקיפה את כל מערב אסיה , והיתה בבחינת מהפך שאין דומה לו בתולדות האימפריות העתיקות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור