א. המקורות לימי שיבת ציון

א . המקורות לימי שיבת ציון ספרי עזרא ונחמיה ימי שיבת ציון ותולדות ארץ ישראל בתקופת האימפריה הפרסית קשים לתיאור , בהבדל מימי הבית הראשון , שתולדותיהם הועלו על הכתב במפורט בידי כותבי הקורות בסוף ימי ממלכת יהודה והושלמו זמן קצר לאחר החורבן , הרי לתקופה שמכאן ואילך לא נמצא כותב הקורות שיתארה כפי שתוארו ימי הבית הראשון . תיאור ימי שיבת ציון , למן הכרזת כורש ועד סוף שליחותו של נחמיה , מצוי בעיקרו של דבר בספרי עזרא ונחמיה , המהווים , מצד המסגרת , חיבור היסטוריוגראפי מקיף , שנתחבר שנים רבות לאחר האירועים המתוארים ונערך בשלב מאוחר יותר . לפני בעל החיבור לא עמדה כרוניקה רשמית " שוטפת" כפי שעמדו "ספר דברי הימים למלכי ישראל" ו"ספר דברי הימים למלכי יהודה" לפני כותבי הקורות של ימי הבית הראשון . שיבוץ מסמכים ותעודות בעל החיבור המקיף פתר אפוא את הבעיה ההיסטוריוגראפיה בדרך חדשה ומקורית : הוא שיבץ בחיבורו תעודות , ברובן ללא שינוי הנוסח המקורי שלהן : רשימות עולים ( עזרא ב = נחמיה ז ו-עג , ( רשימת היושבים בירושלים ( נחמיה יא ג-יט , < רשימת היישובים ביהודה שנתחדשו לאחר החורבן על פי המשפחות שישבו בהם ( נחמי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור