חבל הערבים: עזה והנגב

חבל הערבים : עזה והנגב הערבים בעזה את תחומם של הערבים בארץ ישראל בתקופה הפרסית אנו יכולים לקבוע על פי המקורות המקראיים , המקורות החיצוניים ונתונים אפיגראפיים חדשים . במקרא נזכר "גקזם הערבי" בין אויבי נחמיה ( נחמיה ב יט ; ו א , ב , ו . ( תחום שלטונו אינו מוגדר , אך מסתבר שהיה בדרום הארץ . הרודוטוס קבע את תחום מושבם של הערבים " הפטורים ממס" ברצועת החוף שבין עזה ליניסרס ( אל עךישי . ( לדבריו , ניתן הפטור ממס לערבים על שסיפקו מים לצבא כנבוזי ( כמביזס ) בדרכו למצרים 525 ) לפני הספירה ) ואפשרו לו לחצות את מדבר סיני . הערבים שכנו באזור זה כבר בתקופה קדומה יותר , אך רק לאחר שכבשו הפרסים את עזה והעמידו בה חיל מצב פרסי ( פוליביוס טז , ( 40 היוו הערבים את רוב תושבי העיר . מסירת עיר מסוימת בידי עם האוהד את הממשל לא היתה בבחינת אירוע יוצא דופן במזרח הקדמון . הרוב הערבי התקיים בעזה כנראה עד סוף התקופה הפרסית , כפי שמסתבר מתיאור המצור ששם עליה אלכסנדר מוקדון .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור