"אידומיאה" — גבולותיה, אוכלוסייתה ויישוביה

'' אידומיאה — '' גבולותיה , אוכלוסייתה ויישוביה תמונת היישוב באזור זה ( הכולל את נגב יהודה והר חברון מבית צור דרומה ) נתגלו שכבות יישוב מן התקופה הפרסית באתרים הבאים : מלישה ( מראשה , ( לכיש וח'רבת בית לי ( אמציה ) — כולם בפאתו הצפונית מערבית . על גב ההר נתגלו בסקרים כלי חרס פרסיים בח'רבת כנען , ח'רבת אל מךג'רם , ח'רבת תרמה , אל חרב , תל זיף ותל רבוד . על אלה יש להוסיף את ממצאי הקברים מן התקופה הפרסית באשתמוע ובעין ערוב . היישובים היהודיים ארגונו המנהלי של דרום הר יהודה בתקופה הפרסית עדיין אינו נהיר לנו במלואו משום הידיעות המועטות , הסותרות לפרקים זו את זו , שבידינו עליו . העדות המקראית היחידה הנוגעת לחבל ארץ זה היא רשימת המתיישבים בירושלים ( נחמיה יא , ( שבה נמנים שנים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור