פחות יהודה, תחומיה ויישוביה

פחות יהודה , תחומיה ויישוביה רשימות שבי הגולה ידיעותינו על יישובי פחות יהודה מפורטות לאין ערוך מן הידיעות שבידינו על כל הפחוות האחרות , אולם כל הנתונים שאובים מן המקרא , וליתר דיוק מחמש רשימות הבאות בספרי עןרא ונחמיה שתי הרשימות הראשונות מונות את שבי הגולה ( עזרא ב כא-לה ; נחמיה ז כה-לח , ( ושתיהן נוסחים מקבילים של אותה רשימה . באים בהן שמות יישובים בארבעה אזורים : א . מדרום לירושלים — בית לחם ונטופה ; ב . שני יישובים — יריחו וסנאה — בעמק יריחו ; ג . שנים עשר יישובים מצפון לירושלים : נוב , ענתות , עזמות , הךמה , גבע , כ ?? מס , העי , בית אל , וארבע ערי הגבעונים : גבעון , הכפירה , בארות וקרית יערים . ראוי לציון שירושלים עצמה אינה נמנית עמהן , וכך גם יתר בירות הפלכים : לןעילה , בית צור , בית הכרם ומצפה ; ד . בשפלה הצפונית מערבית נמנות עוד לוד , חךיד ראו נו . המשפחות המתיישבות בירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור