מימין ו בולה (טביעה על גוש טין החותם מגילות קלף, פפירוס וכיוצא בזה) שכתוב בה ?..."? יהו בן סנבלט פחת שמרן?."? נתגלתה במערת ואדי דאליה. המאה הרביעית לפני הספירה.