משמאל: מטבע "יחזקיה הפחה?."? המאה הרביעית לפני הספירה.