ארגון היישובים הפיניקיים

ארגון היישובים הפיניקיים האוטונומיה הפיניקית כיצד היו היישובים הפיניקיים מאורגנים בתקופה הפרסית ? לפי המדריך של פסודו סקילקס שכן כאמור בתוך אזור הניהול הצידוני גם יישוב אחד שהיה נתון לניהול צורי ( קרוקודילונפוליס , (? וכיוצא בזה מצינו בעזרא ג ז , שם נאמר שבים יפו השתמשו צורים וצידונים כאחד . ךיודורוס מציין ששמה של העיר טריפוליס שבפיניקיה מקורו בהיות העיר מחולקת לשלושה חלקים המרוחקים בשיעור של סטדיה זה מזה . בחלק האחד ישבו אנשי אךוד , בשני תושבי צידון , ובשלישי אזרחי צור . נראה שמתוארת כאן מעין "מושבה , " שהוקמה במשותף על ידי אזרחי ערים פיניקיות שונות על אדמת פיניקית עצמה ( בדומה לדרך ההתיישבות היוונית במושבות הכלל יווניות ךפני ונאוקךטיס . ( עידוד הספנות הפיניקית נראה שמצב מעין זה שרר גם בניהול הערים הפיניקיות בשרון ובארץ ישראל בכלל : אחריות מנהלית מסוימת ( בכל הנוגע לשמירת חיי עיר תקינים , גביית מסים , מסחר וכיוצא בזה ) היתה נתונה בידי המלך הפיניקי , שתושבי עירו היו רוב באותו מקום , או שניתנה לו סמכות לכך על ידי מלך פרס . אולם באותה שעה ישבו באותה עיר גם אוכלוסי ערים פיניקיות אחרות , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור