פחווות מגידו ודאר

פחווות מגידו ודאר היישובים בפחות מגידו בחפירות בגליל נתברר שבתקופה הפרסית התקיימו יישובים בתל דן , תל אנפה , חצור , איילת השחר , בית ירח , בית שאן , תענך , קדש ( תל אבו קוךיס , ( מגידו , תל אבו שושה , תל ק ירי ותק ו , קנעם עוד נמצאו חרסים מתקופה זו בסקרים שנערכו בח'רבת ךויסה , ח'רבת 5 ך תליל , תל קדש ( בגליל העליון , ( הר חזון ( בגליל התחתון ) וח'רבת קךיס ( קדש נפתלי , בגליל המזרחי . ( בסקר מקיף באזור בקעת בית שאן נמצאו כלי חרס מן התקופה הפרסית בעוד 44 יישובים , ואילו סקר נוסף , שנערך ממערב לבקעת בית שאן , העלה ממצאים מתקופה זו בעוד 73 יישובים . צפיפות היישוב באזור לא נפלה מזו שהיתה בו בתקופה הישראלית . יתר על כן , בתקופה זו התחדשו כמה יישובים שקודם לכן היו עזובים . מגידו בירת ה 0 חוה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור