ארון קבורה של אשמנעזר מלך צידון (המאה החמישית לפני הספירה?.(? על הארון שתי כתובות — מצרית ופיניקית. בכתובת הפיניקית צוין סיפוחו של חוף השרון, מדאר ועד יפו, לתחום צידון.