החלוקה המנהלית של האימפריה הפרסית ונציבות "עבר הנהר" בתוכה

החלוקה המנהלית של האימפריה הפרסית ונציבות "עבר הנהר" בתוכה ירושת האימפריה הבבלית האימפריה הפרסית ירשה את האימפריה הבבלית ואת המבנה המנהלי שלה , אך במרוצת מאתיים שנות קיומה נערכו במבנה זה שינויים רבים ומקיפים , שנועדו להבטיח את השלטון , לייצבו ולייעלו . בראשיתו של פרק זה מן הראוי אפוא להבהיר לקורא את המינוח שבו נשתמש בסקירתנו את יחידות המנהל הטריטוריאליות שהיו באימפריה הפרסית ואת מושליהן . נציבות ומדינה המונח סטךפ ^ ה ליחידת המנהל הבסיסית של האימפריה שאול מן הספרות ההיסטורית היוונית . המקבילה המקראית ( הגזורה מן הפרסית ) למושל יחידה כזו , סטרפ , היא אחשךךפן ( אסתר ח ט ; עזרא ח לו , ועוד . ( יחידת המשנה של הסטרפ ; ה היא המדינה ( אסתר א א ; נחמיה יא ג , ועוד . ( בלשונות השמיות לא היתה אבחנה בין תוארו של מושל הסטךפ ; ה ובין תוארו של מושל המדינה , ושניהם נקראו פחה , bel pihati בבבלית ( למשל , "פחת עבר הנהר , " נחמיה ג a השווה גם עזרא ה ג , המכוון למושל הסקךפיה , מחד גיסא , ו"פחת יהודה , " חגי א א , המכוון למושל "מדינת" יהודה , מאידך גיסא . ( מכאן נגזר המונח "פ חוה , " השגור במחקר העברי בן ז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור