פני התקופה: ארץ־ישראל תחת שלטון פרס

פני התקופה : ארץ ישראל תחת שלטון פרס בשנת 539 לפני הספירה כבש כורש מלך פרס ומדי את בבל ובכך נעשה לשליטן של כל הארצות שנכללו בתחומי האימפריה הבבלית החדשה ( הכשדית , ( בכלל זה ארץ ישראל . בנו כנבוזי ( כמביזס במקורות היווניים , ( 522-530 הרחיב את תחומה של האימפריה הפרסית במערב בכבשו את מצרים בשנת , 525 ומאז השתרעה האימפריה "מהודו ועד כוש . " מכאן ואילך היתה ארץ ישראל נתיב ראשי לצבאות שעברו דרכה למצרים וממנה . רישומם של צבאות אלה הוטבע בעיקר על אזור החוף וכמעט שלא ניכר ביהודה . עם כיבוש בבל וממלכתה בידי כורש נפתחה גם תקופה חדשה בתולדות ישראל , היא תקופת שיבת ציון . בעקבות "הכרזת כורש" ( עזרא א א-ד ) שבו גולים מבבל ליהודה , בנו את המקדש ההרוס בירושלים — ומכאן מתחילה תקופת הבית השני — ושיקמו יישובים חרבים ביהודה . כך הונח היסוד החומרי למפעל הרוחני של השתקמות עם ישראל בארצו , שנהרסה עם חורבן הבית והיציאה לגלות בבל . שיקום מקדשים ומתן היתר לגולים לחזור לארצות מולדתם אפיינו את מדיניות האימפריה למן ראשית קיומה , בניגוד למדיניותן של האימפריות האשורית והבבלית . וכך יש לראות את ראשיתה של שיבת ציון ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור