למעלה: פך חרס יווני־מזרחי מראשית התקופה הפרסית. תל דאר.