ראי ברונזה ומחרוזת צדף מהתקופה הפרסית, שנמצאו בקברים בתל מיכל.