כלי כסף וברונזה בסגנון פרסי־אחמני שנמצאו בגזר ובתל אל־פאךעה (הדרומי?.(?