ראשי צלמיות של האל בעל מהתקופה הפרסית (תל דאר?.(? ראוי לציון הקובע הפיניקי האופייני