צלמית חרס בסגנון יווני של אלה־אם היושבת על כסאה. התקופה הפרסית.