מגידו ; חותם ובו הכתובת "לשמע עבד ירבעם?."? המאה השמינית לפני הספירה.