תל ד י אר. ? חותם גליל אשורי וטביעתו, מהמאה השביעית לפני הספירה.